KALİTE POLİTİKAMIZ 
 
Müşteri memnuniyetini olabilecek en üst seviyede tutabilmek için üst yönetim ve çalışanlar olarak; Sektör şartları ve tüm teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek, Yasal mevzuatların bilincinde olarak hizmetini gerçekleştirmek, Karlı bir sektör haline gelerek ülke ekonomisine faydalı olabilmek ve sürekli gelişebilmek, Azminde ve kararlılığındadır. 
GENEL MÜDÜR 07.01.2013 
 
ÇYS POLİTİKAMIZ 
 
Hammadde, su ve enerjiyi etkin bir şekilde kullanmak, Tüm faaliyet ve makinelerimizin risk analizlerini yaparak kirliliğin önlenmesini sağlamak bunların çevre,sağlık ve güvenlik üzerindeki etkilerini kontrol altına alarak ve çevresel etkilerini azaltarak sürekli iyileştirmek, Çevre, Sağlık ve Güvenlik konularındaki yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek, Hizmet süreçlerimizde ortaya çıkan tehlikeli atıklarımızı lisanslı kuruluşlarda bertaraf ettirmek, Tüm çalışanlarımızın çevre, sağlık ve güvenlik konularında bilinçlendirilmesi için eğitimler ve çeşitli faaliyetler düzenlemek, Temin ettiğimiz hertürlü malzeme ve hizmetin, Çevre ve İş Güvenliği Yönetim Sistemimize uyumlu olmasını sağlamak, Muhtemel acil durumlar ve iş kazalarını , oluşmadan önlemek temel ilkelerimizdendir. GENEL MÜDÜR 16/03/2013/01